Wednesday, July 1, 2009

Kursus Perguruan lepasan Ijazah (KPLI)

KURSUS PERGURUAN LEPASAN IJAZAH(KPLI)
PANDUAN PEPERIKASAAN MTEST(KPLI)BAHAGIAN PENDIDIKAN GURUKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Bahagian Pendidikan Guru
Kementerian Pelajaran Malaysia
Paras 2 – 6, Blok E13
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62602 Putrajaya
03-8884 1233
03-8884 1235
03-8884 1243
03-8884 1245
03-8884 1252
03-8884 1260
03-8884 1320
A: PENGENALANMTeST
merupakan singkatan bagi “Malaysian Teacher Selection Test” (Ujian Pemilihan Calon Guru Malaysia). Ujian ini digunakan sebagai saringan awal untuk calon yang memohon mengikuti Kursus Perguruan Lepas Ijazah (KPLI) di institut/ maktab perguruan Malaysia. Calon yang telah menduduki ujian dan mencapai tahap yang ditetapkan sahaja akan dipanggil temu duga.
B: KOMPONEN DAN TEMPOH MTeST
Terdapat lima komponen dalam MTeST iaitu:
1. Inventori Sahsiah Keguruan (INSAK)
2. Analitikal
3. Kuantitatif
4. Verbal (Bahasa Melayu)
5. Bahasa Inggeris
Kelima-lima komponen ini dimuatkan dalam tiga buah buku seperti berikut:
Buku 1: Kuantitatif dan Bahasa Inggeris
Buku 2: INSAK
Buku 3: Analitikal dan Verbal
Tempoh keseluruhan ujian ialah selama 2 jam 30 minit.
Buku Komponen Jumlah Soalan Masa (minit)
D: SYARAT-SYARAT KELAYAKAN MENDUDUKI MTeST
Calon yang memenuhi syarat iklan seperti berikut layak menduduki MTeST:
i. Warganegara Malaysia
ii. Memiliki Ijazah yang diiktiraf
iii. Mempunyai kepujian Bahasa Melayu di peringkat SPM atau kelayakan setaraf dan lulus Ujian Lisan
iv. Mempunyai Pengesahan Nilai Taraf Ijazah daripada Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) bagi semua ijazah
v. Berumur tidak melebihi 35 tahun pada tahun kemasukan.
Calon yang layak dikehendaki mencetak tiket panggilan ujian daripada internet untuk menduduki MTeST.
E: BAYARAN UJIAN
Tiada bayaran dikenakan kepada calon yang menduduki MTeST.
F: PERATURAN
MTeSTCalon yang layak untuk menduduki MTeST perlu mematuhi peraturan-peraturan berikut:
i. Calon diwajibkan membawa bersama tiket panggilan ujian yang dicetak dan kad pengenalan atau dokumen pengenalan diri yang diiktiraf semasa ujian.
ii. Calon mesti mengguna pensel 2B untuk menjawab semua soalan dalam borang jawapan OMR yang disediakan.
iii. Calon hendaklah berpakaian kemas dan sesuai dengan profesion perguruan ketika menghadiri ujian.
iv. Calon hendaklah hadir 30 minit sebelum ujian bermula.
G: KEPUTUSAN MTeST
Maklumat calon yang berjaya untuk dipanggil temu duga akan disiarkan dalam laman web kementerian:www.moe.gov.my
H: HURAIAN KOMPONEN
MTeSTInventori Sahsiah Keguruan (INSAK)RasionalCalon perlu memiliki ciri-ciri sahsiah yang terpuji, positif serta kesediaan yang tinggi untuk memikul tanggungjawab sebagai guru.
INSAK merupakan ujian bagi mengesan kesesuaian sahsiah calon untuk profesion keguruan. Komponen ujian ini mengandungi gagasan amanah, taat setia, ikhlas dan dedikasi, kawalan emosi, disiplin, kepekaan, kepimpinan, motivasi, kreatif dan inovatif serta kematangan fikiran. Komponen INSAK merupakan teras dalam MTeST dan calon perlu mencapai tahap yang ditetapkan.
ObjektifKomponen ujian ini bertujuan
• memilih calon selaras dengan keperluan profesion keguruan;
• mengenalpasti calon yang mempunyai sahsiah yang sesuai dalam bidang keguruan.
Format SoalanJumlah soalan: 135
Masa: 30 minit
Bentuk soalan: Soalan objektif dengan dua pilihan jawapanPanduan Menjawab SoalanCalon dikehendaki menjawab
• secara spontan
• purata 4 – 5 soalan dalam masa 1 minit
VERBAL
RasionalKemahiran verbal mencakupi aspek komunikasi yang menjadi asas penting bagi setiap individu untuk berinteraksi antara satu sama lain. Sehubungan itu, seseorang calon guru haruslah menguasai kosa kata yang sempurna serta dapat menghubungkaitkannya melalui komunikasi. Komponen ini akan menilai kemampuan calon menguasai kemahiran tersebut. Penguasaan verbal bertujuan menguji tahap kemahiran menghubung kait, menaakul dan menguasai kosa kata.
ObjektifKomponen ini bertujuan
• mengenal pasti tahap taakulan verbal calon sebagai alat komunikasi;
• mengesan kemampuan calon untuk bertindak secara matang, rasional dan profesional;• membolehkan calon mengaplikasikan kemahiran verbal secara berkesan.FormatKomponen verbal mengandungi 3 bidang :
• Analogi – 15 soalan• Melengkapkan Ayat – 5 soalan
• Kefahaman – 5 soalanJumlah soalan: 25Masa: 30 minitBentuk soalan: Soalan objektif dengan empat pilihan jawapanPanduan Menjawab SoalanCalon diingatkan bahawa soalan
• analogi memfokuskan pasangan perkataan atau rangkai kata yang memperlihatkan unsur hubungan tertentu.
• melengkapkan ayat terdiri daripada satu ayat majmuk dengan satu atau dua tempat kosong• kefahaman menguji sejauh mana calon memahami sesebuah petikan.
ANALITIKAL
RasionalKeupayaan analitikal merupakan daya taakulan seseorang yang menjadi asas pembentukan manusia yang saintifik, progresif dan berkeyakinan terhadap kemampuan diri untuk membolehkannya berdaya suai, berwawasan dan berteknologi tinggi. ObjektifKomponen ini bertujuan mengenal pasti dan memilih calon guru yang berpotensi serta mempunyai keupayaan analitikal dan logikal.
FormatKomponen ini mengandungi 2 bidang
• Analitikal - 16 soalan
• Logikal - 4 soalan
Jumlah soalan: 20
Masa: 30 minit
Bentuk soalan: Soalan objektif dengan empat pilihan jawapanPanduan Menjawab Soalan
Calon dingatkan bahawa soalan
• analitikal adalah berdasarkan rangsangan atau penyataan dan diikuti dengan beberapa soalan. Membuat rajah, jadual atau membuat catatan ringkas akan membantu calon menjawab soalan jenis analitikal;
• logikal adalah berdasarkan rangsangan atau penyataan dan diikuti dengan satu soalan.
KUANTITATIF
RasionalKebolehan untuk memanipulasi data atau maklumat seperti membuat perbandingan antara dua kuantiti, mentafsir data dan menyelesai masalah dianggap sebagai kemahiran asas bagi semua bakal guru. Keupayaan ini membolehkan mereka membuat keputusan dengan lebih tepat, cekap dan berwibawa.ObjektifKomponen ini bertujuan mengenal pasti dan memilih calon guru yang boleh
• mengaplikasi asas-asas matematik sekolah menengah (Aritmetik, Algebra dan Geometri) dalam pelbagai situasi;
• membuat perbandingan antara dua kuantiti;
• membaca, mentafsir dan membuat analisis carta, jadual, graf atau rajah;
• menyelesaikan masalah yang melibatkan penggunaan data;
• membuat ramalan berdasarkan maklumat kuantitatif dan;
• membuat keputusan yang terbaik berdasarkan maklumat kuantitatif.
FormatKomponen kuantitatif mengukur pengetahuan, kefahaman konsep dan kemahiran asas matematik. Komponen ini menggunakan jenis soalan yang berbentuk
• perbandingan kuantitatif - 15 soalan
• penyelesaian masalah &mentafsir data. - 15 soalanJumlah soalan: 30Masa: 30 minitBentuk soalan:
Soalan objektif dengan empat pilihan jawapanPanduan Menjawab SoalanCalon diingatkan
• tidak membazir masa membuat pengiraan yang terlalu tepat untuk membanding dua kuantiti;
• mempertimbang semua jenis nombor sebelum membuat keputusan;
• gambar rajah geometri tidak dilukis mengikut skala;
• perbandingan perlu dibuat berasaskan pengetahuan matematik.
BAHASA INGGERIS
Rasional: Bahasa Inggeris merupakan bahasa ilmu yang digunakan di peringkat global. Oleh yang demikian amatlah penting bagi calon yang mengikuti kursus di maktab perguruan mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam bahasa tersebut untuk membolehkan mereka mendapat maklumat daripada pelbagai sumber.
ObjektifKomponen ini bertujuan memilih calon yang mampu:
• mengesan dan memperbaiki kesilapan penggunaan bahasa Inggeris dalam pelbagai situasi;
• menggunakan bahasa Inggeris yang gramatis dalam proses pengajaran dan pembelajaran.FormatTerdapat tiga jenis item:
 Error identification - 10 soalan
 Improving sentences - 10 soalan
 Improving paragraph - 5 soalan
Jumlah soalan: 25Masa: 30 minitBentuk soalan: Soalan objektif dengan empat pilihan jawapan
Panduan Menjawab Soalan
Candidates are required to:
• answer three types of item i.e. Error Identification, Improving Sentences and Improving Paragraph;
• read the instructions for each item carefully;
• choose/select the best answer from the four options given in each question.
BAHAGIAN PENDIDIKAN GURUKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAPERATURAN MENDUDUKI UJIAN MTeST
TAHNIAH kepada anda kerana berjaya dan dipanggil untuk menduduki ujian MTeST. Sebagai seorang bakal guru, anda mesti mempunyai perwatakan dan penampilan diri yang sesuai dengan profesion keguruan. Di sini digariskan peraturan yang perlu anda turuti sebagai persediaan untuk menduduki ujian tersebut di atas. Kegagalan mematuhi arahan ini boleh menyebabkan anda dilarang daripada menduduki ujian. Sila ambil perhatian dan tindakan kepada perkara-perkara berikut :1. Sila bawa perkara-perkara berikut ke pusat ujian :a. Kad Pengenalan Diri/ MyKadb. Tiket Panggilan Ujian yang dicetak melalui internet.c. Pensel 2B dan Pemadam2. Anda mestilah berpakaian kemas dan sesuai dengan etika profesion keguruan. Penampilan dan pakaian lelaki:a. Berpakaian formal, sesuai dan kemas iaitu bertali leher, berseluar panjang dengan berbaju kemeja. Baju T dan seluar jeans tidak dibenarkan.b. Memakai kasut dan berstokin. Sandal atau selipar tidak dibenarkan.c. Berambut pendek, kemas dan tidak mencecah kolar baju. Fesyen rambut tidak keterlaluan dan tidak diwarnakan.Penampilan dan pakaian perempuan:a. Berpakaian formal, sopan, kemas, sesuai dan tidak menjolok mata. Sandal atau selipar tidak dibenarkan.b. Baju mesti berlengan panjang dan tidak ketat sehingga menunjukkan bentuk tubuh badan. Baju T dan seluar jeans tidak dibenarkan.c. Solekan, aksesori dan pewangi adalah sederhana sahaja.d. Fesyen rambut tidak keterlaluan dan tidak diwarnakan.3. Bahan-bahan berikut tidak dibenarkan dibawa masuk atau keluar daripada bilik ujiana. Membawa masuk apa jua buku, kamus, telefon bimbit, alat perakam, kalkulator, kamera, kertas dan barang lain yang dilarang ke dalam bilik ujian.b. Membawa keluar buku soalan, kertas jawapan berkomputer atau kertas kira kasar pada bila-bila masa.4. Perbuatan berikut adalah dilarang semasa ujian:a. Meniru.b. Mengambil ujian untuk orang lain.c. Memberi atau menerima pertolongan semasa ujian.d. Membuat sebarang komunikasi (bercakap, berbisik, memberi isyarat dan sebagainya).e. Menyalin soalan sama ada secara menulis atau elektronik.5. Sila berada 30 minit sebelum masa ujian. Calon yang datang lewat lebih daripada 15 minit selepas masa ujian bermula tidak akan dibenar masuk menduduki ujian.
Post a Comment
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...