Thursday, December 16, 2010

Pointer 6 Bidang Keberhasilan Utama Negara ( NKRA)

Pointers 6 Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA)
Soalan Dan Jawapan
1. Bilakan Perdana Menteri Dato’ Seri Najib Tun Razak mengumumkan 6 National Key Result Area (NKRA)?
• Pada Isnin (27 Julai 2009), Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak telah mengumumkan Indeks Prestasi Utama (KPI) enam teras Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA), termasuk membabitkan bidang usaha bagi mengurangkan kadar jenayah, dan memerangi rasuah. Bidang-bidang lain termasuk meluaskan akses kepada pendidikan berkualiti dan berkemampuan; meningkatkan taraf hidup rakyat berpendapatan rendah; memperkasa prasarana luar bandar dan pedalaman; dan menambah baik pengangkutan awam dalam jangka masa sederhana.
2. Siapakah Menteri-menteri yang bertanggungjawab menerajui 6 NKRA berkenaan?
• Bagi setiap NKRA, seorang menteri akan dilantik sebagai 'lead minister' atau menteri pimpinan bagi menerajui NKRA yang ditetapkan. Menteri-menteri yang dilantik ialah:
I. Bagi NKRA untuk meluaskan akses pendidikan berkualiti dan berkemampuan, menterinya ialah Tan Sri Muhyiddin Yassin (Timbalan Perdana Menteri, Menteri Pelajaran)
II. Bagi NKRA mengurangkan kadar jenayah, Datuk Seri Hishammuddin Tun Hussein (Menteri Dalam Negeri)
III. Bagi NKRA memerangi rasuah, Datuk Seri Mohamed Nazri Aziz (Menteri di Jabatan Perdana Menteri).

IV. Bagi NKRA tingkatkan taraf hidup rakyat berpendapatan rendah pula menterinya ialah Datuk Seri Shahrizat Abdul Jalil (Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat)
V. Bagi NKRA memperkasa prasarana luar bandar dan pedalaman ialah Datuk Seri Shafie Apdal (Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah)
VI. Bagi NKRA menambah baik pengangkutan awam, menterinya ialah Datuk Seri Ong Tee Keat (Menteri Pengangkutan).
3. Bagaimanakah NKRA dilaksanakan?
• Perdana Menteri akan bertanggungjawab secara keseluruhan terhadap matlamat NKRA dan pencapaian KPI tersebut
• KPI akan diletakkan kepada setiap 6 jurusan NKRA. Setiap NKRA, akan dikenal pasti pula KPI-KPI nya dengan sasaran khusus agar dapat diukur. Berpandukan dengan KPI ini, segala prosedur akan diperkemas, segala sumber dan tenaga dalam organisasi akan digembleng dan segala usaha akan ditumpu untuk mencapai sasaran yang di pateri dalam satu tempoh masa munasabah yang dijanjikan
• Setiap minggu PM akan berjumpa dengan setiap 'lead minister' ini bagi menilai pencapaian KPI yang ditentukan. Maknanya dalam setiap enam minggu, PM akan dapat menyelesaikan satu pusingan penilaian pencapaian bagi enam lapangan NKRA seperti yang direncanakan.
• Bukan itu sahaja, anggota Jemaah Menteri lain yang tidak termasuk dalam NKRA juga tidak terkecuali daripada mempunyai KPI kerana mereka tetap dipertanggungjawabkan untuk mencapai KPI kementerian masing-masing, yang akan dinilai oleh Perdana Menteri sendiri setiap enam bulan.
• Sebagai bukti tahap kebersungguhan untuk menjayakan rencana ini, 3 bengkel khusus telah diadakan di peringkat Jemaah Menteri. Bengkel-bengkel tersebut adalah bagi merangka, memperincikan dan mencari penyelesaian terhadap isu-isu yang berbangkit. Sesungguhnya, kita komited melakukan proses transformasi melalui pengurusan berteraskan pencapaian dengan menggunakan kaedah penetapan NKRA dan pengukuran KPI. Ini semua dilakukan bagi memastikan pada analisa akhir rakyatlah yang akan memperoleh faedahnya.

Sblm - Seterusnya >>

28 Januari 2010 12:19 | Ditulis oleh Administrator |
Artikel Index
Apakah itu NKRA?

2

3

4

Semua Muka

Muka 2 daripada 4

4. Latar belakang merevolusikan pengurusan

Perkhidmatan Kerajaan : Pencapaian Diutamakan
• Pada hari pertama dilantik menjadi Perdana Menteri, PM telah menyatakan dengan jelas bahawa kepimpinan negara di bawah panji pentadbiran kini akan membawa pendekatan baru, bagi menempa sebuah zaman baru dan bakal menjelmakan pula sebuah kerajaan yang mengutamakan pencapaian berpaksikan kepentingan rakyat.
• Pada 28hb April, PM telah mengutarakan Key Performance Indicator atau Petunjuk Prestasi Utama ringkasnya KPI, yang akan menjadi piawai kepada pencapaian anggota pentadbiran dan penjawat awam. KPI merupakan satu amalan penting dalam pengurusan prestasi untuk menilai dan mengukur sasaran yang ditetapkan oleh sesuatu organisasi seperti kementerian atau agensi kerajaan secara objektif. KPI telah diguna pakai oleh banyak syarikat korporat dan didapati sebagai radas timbangan kerja yang sangat berkesan. Malah, mekanisme ini juga diterima pakai dengan jayanya oleh kerajaan di negara-negara maju seperti Britain, Australia dan Kanada.
• Ini kerana Kepimpinan tidak akan bermakna jika ia tidak berpaksikan kepada pencapaian. Hatta, kemuncak kepada penilaian rakyat berkait kepimpinan sektor awam mahupun politik adalah pencapaian. Metodologi ini juga akan membolehkan perkhidmatan awam bahkan anggota pentadbiran dinilai secara menyeluruh dari aspek kuantitatif dan kualitatif.
• Pada hari ke seratus pentadbiran PM baru-baru ini, PM telah mengumumkan 6 bidang keberhasilan utama nasional atau National Key Results Area, singkatannya NKRA. Ia menjadi bidang-bidang yang diberi keutamaan di peringkat kebangsaan.

5. Apakah tujuan pelaksanaan NKRA?
• Tujuan PM memperkenalkan NKRA dan KPI adalah bagi memastikan elemen kebertanggungjawaban yang serius, wujud di kalangan anggota pentadbiran dan juga penjawat awam.
• Puncanya ialah, PM tidak mahu rakyat sebagai klien utama berada dalam keadaan teraba-raba dan samar, akan apakah inisiatif, rencana dan hala tuju pembangunan yang sedang digembleng oleh Kerajaan.
• PM mahu segala rancangan pembangunan negara demi kesejahteraan rakyat ini di maklum dan diketahui oleh rakyat agar mereka dapat memantau dan menilai pencapaian sasaran seperti yang ditetapkan.
• PM turut meletakkan KPI kepada 6 jurusan NKRA tersebut. Untuk setiap NKRA, akan dikenal pasti pula KPI-KPI-nya dengan sasaran secara khusus agar dapat diukur. Dengan adanya KPI ini, maka segala prosedur akan diperkemas, segala sumber dan tenaga dalam organisasi akan digembleng dan segala usaha akan ditumpu untuk mencapai sasaran yang di pateri dalam satu tempoh masa munasabah yang dijanjikan.

6. Apakah perincian 6 Bidang Keberhasilan Utama Nasional (NKRA)?
1) NKRA yang pertama :Mengurangkan Kadar Jenayah
• Sesebuah negara yang menuju ambang kemajuan seperti Malaysia perlu berada dalam keadaan aman dan damai. Jauh dari segala bentuk ancaman dan jenayah. Walau bagaimanapun di mana-mana negara di dunia pencegahan jenayah secara total tidak mungkin dapat dicapai. Pastinya ada sahaja dari masa ke semasa kejadian-kejadian yang sukar untuk dielakkan daripada ianya berlaku.
• Oleh yang demikian, kerajaan memandang serius isu pencegahan jenayah dan meletakkan keutamaan pengurangan kadar jenayah sebagai salah satu NKRA di bawah Kementerian Dalam Negeri. Untuk itu, kerajaan telah mengenal pasti NKRA pengurangan jenayah dan di pecah bahagi kepada tiga bahagian iaitu:

i) Jenayah jalanan
Jenayah jalanan diberi penekanan kerana didapati ia mendatangkan trauma dan ketakutan berpanjangan kepada ahli keluarga juga anggota masyarakat. Apa yang dimaksudkan dengan jenayah jalanan termasuklah curi ragut, samun tanpa bersenjata dan samun berkawan tanpa bersenjata api. Statistik menunjukkan jenayah kategori ini bukanlah enteng-entengan kerana ia merupakan 17% daripada keseluruhan indeks jenayah 2008. Manakala hot spots kepada jenayah jenis ini telah dikenal pasti terutamanya di empat kawasan utama iaitu Kuala Lumpur, Selangor, Pulau Pinang dan Johor. Didapati, negeri-negeri ini mencatat sebanyak 72% daripada jumlah keseluruhan jenayah jalanan pada tahun 2008. Oleh sebab itu kerajaan menetapkan sasaran pengurangan jenayah jalanan ini sebanyak 20% pada penghujung tahun 2010.
ii) Keselamatan awam
Penumpuan akan diberikan dalam hal penambahbaikan persepsi rakyat terhadap keselamatan awam di mana pasukan-pasukan sukarela yang sedia ada terutamanya RELA akan dikemas kini dan diberi latihan secukupnya secara lebih teratur. Ini termasuklah penyeragaman uniform supaya mereka dapat dilibatkan bersama PDRM khususnya dalam usaha membanteras jenayah jalanan. Dalam usaha ini, balai-balai yang berkaitan akan dinaiktarafkan serta peralatan-peralatan yang diperlukan akan turut ditambah. Selain itu, langkah-langkah pengawalan dan pencegahan akan ditingkatkan lagi dengan menambah peralatan CCTV.
iii) Peningkatan Prestasi Agensi Penguatkuasaan
Untuk menaikkan prestasi agensi penguatkuasaan pula, Kementerian Dalam Negeri akan bekerjasama dengan Jabatan Peguam Negara dan Jabatan Perdana Menteri untuk mengkaji cara-cara mempercepatkan proses perundangan terhadap kes-kes tertangguh misalnya dengan mewujudkan tribunal atau mahkamah khas bagi jenayah jalanan.
2) NKRA yang kedua – Memerangi rasuah
• Kerajaan amat komited dalam usaha memerangi rasuah. Seperti mana yang kita semua tahu, gejala rasuah haruslah dibendung sebelum ianya terus membarah. Badan antarabangsa iaitu Transparency International dalam Corruption Perception Index mereka, meletakkan Malaysia di tangga 47 pada tahun 2008 berbanding dengan kedudukan nombor 39 pada tahun 2004.
• Oleh itu, untuk memastikan persepsi kedudukan dan ranking Malaysia bertambah pulih pada masa hadapan, kerajaan beriltizam mengemas kini polisi, prosedur dan penguatkuasaan yang berkaitan.
• Sehubungan dengan itu, kerajaan telah pun mengambil keputusan bahawa semua perolehan kerajaan haruslah menggunakan tender terbuka atau pun tender terhad kecuali dalam kes-kes tertentu. Manakala dari segi peningkatan penguatkuasaan, kerajaan telah pun menaikkan taraf badan pencegah rasuah menjadi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) dengan bidang kuasa dan perundangan yang lebih efektif.

<< Sblm - Seterusnya >>
Apakah itu NKRA? - 3
Khamis, 28 Januari 2010 12:19 | Ditulis oleh Administrator |
Artikel Index
Apakah itu NKRA?

2

3

4

Semua Muka

Muka 3 daripada 4

3) NKRA yang ketiga – Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan
• Seperti yang semua maklum, ilmu pengetahuan menjadi kandil penyuluh yang menerangi kegelitaan hidup di dunia. Malah ilmu menjadi prasyarat kepada pembikinan mana-mana tamadun yang pernah terbina dan yang menentukan kelancangannya. Justeru, kerajaan akan terus mengiktiraf dan memberikan ruang kepada yang terbaik dan terbilang tanpa mengira latar keturunan mahupun taraf sosioekonomi.
• Oleh itu, dalam bidang pendidikan, PM mahu memastikan anak-anak bangsa mendapat akses kepada pendidikan berkualiti dan berkemampuan. Mahu tidak mahu, generasi muda Malaysia perlu berilmu, mesti berfikiran kreatif, berinovatif, bercirikan nilai murni serta mampu bersaing di persada internasional yang penuh cabaran ini dari kemudahan yang diberikan.
• Kerajaan akan memberikan keutamaan untuk menyediakan pendidikan yang terbaik bermula daripada peringkat asas iaitu peringkat prasekolah. Untuk itu, pendidikan prasekolah akan dijadikan sebahagian daripada sistem pendidikan kebangsaan dalam aliran perdana.
• Adalah amat merugikan kerana terdapat kanak-kanak yang pergi ke sekolah tetapi masih tidak menguasai kemahiran membaca atau menulis apabila meninggalkan bangku pengajian. Maka, bagi menangani kemelut ini, PM telah menetapkan supaya semua kanak-kanak normal yang bersekolah boleh menguasai kemahiran membaca, menulis dan mengira ketika melangkah ke Tahun 4 sekolah rendah sebelum penghujung 2012. Kerajaan menyedari hanya 60% sahaja anak-anak Malaysia yang dapat akses pendidikan pra sekolah, jadi KPI menjelang 2012 berharap pencapaian ini dapat dinaikkan sekurang-kurangnya kepada 80%.
• Bersesuaian dengan konsep pencapaian diutamakan pula, kepimpinan sekolah di peringkat rendah dan menengah perlu menyedari mereka adalah peneraju tapak semaian modal insan nasional. Berkaitan itu, kerajaan dengan ini ingin menawarkan new deal atau satu Bai’ah baru kepada semua pengetua dan guru besar sekolah dengan janji ganjaran berasaskan pencapaian sekolah masing-masing.
• Selain itu , sebagai projek perintis, sebanyak 100 buah sekolah, terdiri daripada jenis harian biasa, sekolah bestari, kluster, trust school atau sekolah berpiagam dan sekolah berasrama penuh, akan dikenal pasti untuk diangkat menjadi Sekolah Berprestasi Tinggi. Dengan ini, kerajaan akan menyediakan persekitaran pelajaran dan pembelajaran yang kondusif serta menggalakkan kerjasama antara sektor awam dan swasta bagi memacu lagi pencapaian pelajar. Semua rencana ini akan dilaksanakan dalam tempoh 3 tahun sebelum penamat 2012.

4) NKRA yang keempat – Meningkat Taraf Hidup Rakyat Yang Berpendapatan Rendah
• PM bertekad untuk membanteras kemiskinan tegar menjelang 31 Disember 2010 sesuai dengan matlamat RMK9. Mengikut rekod sistem e-kasih, terdapat hampir 45,000 ketua isi rumah (KIR) miskin tegar di seluruh negara. Daripada jumlah itu, lebih 11,000 telah disahkan statusnya dan telah pun mendapat bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Manakala pengesahan status lebih 14,000 KIR di Sabah dan Sarawak sedang giat dijalankan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dan dijangka selesai pada penghujung tahun 2010.
• Sehubungan ini juga, sebagai sebuah kerajaan yang prihatin, kerajaan sentiasa mendengar rintihan serta merasai denyut nadi rakyat dan tidak sekali-kali memandang mudah soal kebajikan rakyat. Kerajaan mahu setiap bantuan yang dijanjikan bukan sahaja sampai ke tangan rakyat tetapi tiba pada masa yang tepat. Oleh itu, bermula Januari 2010 semua bantuan kebajikan untuk rakyat akan dibayar pada tiap 1 hari bulan bagi bulan yang berkenaan.
• Sememangnya, sumbangan kaum wanita kepada pembangunan negara tidak dapat dinafikan. Malah, kaum hawa membentuk separuh dari penduduk Malaysia. Bersesuaian itu kerajaan berhasrat untuk melatih dan melahirkan lebih ramai jumlah usahawan wanita. Sehingga Jun 2009 sahaja, seramai 717 wanita yang berpotensi untuk dibimbing menjadi usahawan dalam program Sahabat Amanah Ikhtiar telah dikenal pasti. Justeru, kerajaan dengan ini menetapkan matlamat untuk menambah lagi jumlah usahawan di kalangan wanita ini kepada seramai 4,000 orang menjelang tahun 2012 melalui program Amanah Ikhtiar Malaysia.
5) NKRA yang kelima : Memperkasa Prasarana Luar Bandar dan Pedalaman
• Bersesuaian dengan semangat dan konteks ajaran al Quran Surah Al-Hashr ayat 7 bahawa, janganlah hendaknya harta dan kekayaan itu beredar di kalangan orang-orang berada sahaja bahkan sepatutnya ia melimpah ke seluruh negara. Maka, atas prinsip maslahah umum juga, tiada yang sepatutnya tercicir dari merasai mahsul kemakmuran.
• Lantaran itu, pentadbiran kerajaan akan terus giat memperkasa infra luar bandar dan pedalaman. Menjelang tamatnya tahun 2010 dirancang sepanjang 750 km jalan luar bandar akan siap dibina di Sabah dan Sarawak. Jumlah ini akan ditambah lagi kepada 1,500km atau dua kali ganda daripada perancangan awal. Ini akan melibatkan peruntukan berjumlah RM4 bilion dan akan siap terlaksana sebelum penamat tahun 2012.
• Jalan-jalan yang akan dibina terdiri daripada tiga (3) kategori iaitu jalan berturap (paved), jalan kerikil (gravel) dan jalan tanah yang akan memberi kemudahan perhubungan serta faedah kepada hampir 2 juta penduduk luar bandar di Sabah dan Sarawak.
• Manakala di Semenanjung Malaysia pula, bagi tempoh yang sama, liputan rangkaian jalan luar bandar akan dipertingkatkan bagi memastikan kesemua rakyat tinggal paling jauh pun, 5km dari kemudahan jalan berturap. Ini akan melibatkan peruntukan berjumlah RM1 bilion dan bermakna jumlah peruntukan yang diperlukan bagi penyediaan infrastruktur asas sehingga 2012 adalah sebanyak RM5 bilion.
• Pada masa ini, liputan bekalan air bersih di Sabah dan Sarawak masih belum memuaskan iaitu masing-masing di sekitar 62%. Justeru, Kerajaan telah menetapkan pada akhir RMK9 liputan bekalan air bagi kedua-dua negeri berkenaan akan dipertingkatkan kepada 70%. Kerajaan begitu serius untuk menyediakan kemudahan bekalan air bersih kepada semua rakyat dalam tempoh terdekat ini. Jadinya, tindakan segera akan diambil untuk meningkatkan liputan bekalan air sehingga 90% di Sabah dan Sarawak pada penghujung tahun 2012. Untuk tujuan ini sejumlah RM2 bilion diperuntukkan dan akan membawa kemudahan kepada 60,000 buah rumah.
• Selanjutnya, memandangkan pada masa ini liputan bekalan elektrik di Sabah dan Sarawak juga masih rendah iaitu masing-masing sekitar 80% berbanding 99% di Semenanjung, Kerajaan bermatlamat untuk meningkatkan liputan bekalan elektrik di kedua-dua negeri tersebut kepada 95% pada akhir tahun 2012. Sejumlah RM3.9 bilion akan diperuntukkan untuk tujuan ini yang akan membawa nikmat kepada 80,000 buah rumah. Kerajaan juga menyasarkan untuk memberi bekalan elektrik 24 jam kepada 7,000 rumah Orang Asli di Semenanjung pada akhir tahun 2012.
• Kerajaan turut berhasrat untuk menyediakan kemudahan kediaman yang lebih selesa kepada golongan miskin dan sehubungan itu, Kerajaan akan membina dan membaik pulih sejumlah 50,000 unit rumah bagi keperluan golongan tersebut sehingga penghujung 2012 di seluruh Malaysia.

<< Sblm - Seterusnya >>
akah itu NKRA? - 4
Khamis, 28 Januari 2010 12:19 | Ditulis oleh Administrator |
Artikel Index
Apakah itu NKRA?

2

3

4

Semua Muka

Muka 4 daripada 4

6) NKRA yang keenam – Menambah Baik Pengangkutan Awam dalam jangka masa sederhana
• Dalam era Malaysia melangkah sebagai sebuah negara maju, kerajaan berhasrat untuk menyediakan rangkaian sistem pengangkutan awam yang komprehensif bagi memenuhi keperluan rakyat. Kerajaan sedar bahawa usaha yang serius dan bersifat jangka panjang diperlukan bagi menjayakan matlamat ini.
• Mengikut pada statistik Kementerian Pengangkutan, pada masa ini hanya 16% daripada penduduk Lembah Klang menggunakan sistem pengangkutan awam. Jadi, Kerajaan menyasarkan bahawa peratus ini akan ditingkatkan lagi kepada 25% pada penghujung tahun 2012. Namun, harus disedari, untuk meningkatkan peratus ini, ia melibatkan pelbagai pelaburan yang besar, mapan dan berjangka panjang. Walau apa pun, buat langkah permulaannya, PM mengumumkan menjelang penghujung 2012, tambahan 35 set “4-car-train” akan beroperasi untuk laluan LRT Kelana Jaya.

Kesimpulan
Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) ini membuktikan Kerajaan di bawah pimpinan YB Dato Seri Najib Tun Razak begitu telus dan komited untuk melaksanakan transformasi perkhidmatan kerajaan yang bermutu tinggi kepada rakyat. Ini kerana dengan adanya NKRA ini rakyat boleh menilai keberkesanan kepimpinan YB Dato Seri Najib Tun Razak secara adil dan sistematik tanpa berdasarkan emosi ataupun persepsi semata-mata.
Selain daripada itu juga Kerajaan pimpinan YB PM telah memperkenalkan sistem pengukuran prestasi yang boleh membuktikan secara fakta keberkesanan setiap 6 bidang NKRA. NKRA ini juga merupakan manifestasi kerajaan dalam meletakkan amanah dan mandat rakyat di kedudukan tertinggi dan bermaruah di samping mencapai konsep 1Malaysia di mana, “ rakyat didahulukan dan pencapaian di utamakan.”

Wednesday, November 24, 2010

MODAL RM30, PULANGAN BERLIPAT KALI GANDA

Jom Sertai Segera Website Panas Baru Siap
Modal Hanya RM30 je...spill over gile-gile..duduk diam duit masuk
  Tempah posisi dulu sekrang.....
terima free downline dari saya
Lihat bukti bayaran di bawah...

 klik sini daftar segera

bukti pada 23/11/2010 RM460 shj....
http://www.mesracash2u.com/bukti2311.gif
Bukti pada 22/11/2010 RM20X21=RM420 sahaja
http://www.mesracash2u.com/bukti2211.gif
http://www.mesracash2u.com/bukti1.gif

http://www.mesracash2u.com/bukti2.gif

http://www.mesracash2u.com/bukti3.gif

 klik sini daftar segera

PANDUAN TEMUDUGA KPLI 2011

SALAM

ANDA ingin LULUS MTEST + Temuduga KPLI 2011.  Saya ada BERITA BAIK ebook Panduan Temuduga + Panduan MTEST-INSAK KPLI 2011 kini berada di pasaran.
ANDA ingin mencari PANDUAN TEMUDUGA KPLI. 

Ebook ini mudah difahami dan disertakan dengan pelbagai tip yang berguna serta jawapan-jawapan bagi setiap soalan penemuduga yang sesuai dan relevan.  Anda kesuntukan masa dan tidak ada banyak masa untuk membaca semuanya.  Ebook Panduan Temuduga ini sangat sesuai.  

DIsini ada jawapannya anda hanya perlu menyumbangkan/membayar EBOOK Panduan Temuduga dan Panduan MTEST-Insak KPLI ini dengan harga yang paling rendah iaitu RM40 sahaja. 


MURAH KAN...jadi apa tunggu lagi....Dapatkan ebook ini dengan segera agar anda mendapat membuat persediaan sebelum dipanggil temuduga.  MASA tidak menunggu anda......Bertindaklah sekarang...


TAWARAN ISTIMEWA
 
SEKIRANYA ANDA INGIN MEMBELI EBOOK SECARA BERASINGAN HARGA ADALAH SEPERTI BERIKUT:-

Ebook Panduan temuduga KPLI 2011 - RM25

Ebook Panduan Mtest-Insak 2011 - RM25


JIka anda ingin membeli

 PAKEJ Ebook Panduan MTEST-Insak + Ebook Panduan Temuduga KPLI= RM40


APA tunggu lagi sekiranya anda membeli Pakej Ebook KPLI Panduan MTEST- Insak + Panduan Temuduga
anda jimat RM10.  Apa tunggu lagi tempah dan beli sekarang....

Jika berminat sila

SILA BUAT PEMBAYARAN DI CIMB BANK
 
10050027773528
ARTINE MODI
* Sila email/sms butir pembayaran untuk proses penghantaran ebook*w
ARTINE MODI
JENIS BANK :
CIMB
NO AKAUN : 10050027773528
EMAIL : ono780@gmail.com
NO.TELEFON : 016-5854100 TYPE : FN <email> CIMB RM20 <tarikh> <masa>
dan hantar ke 0165854100
SERTAKAN BUKTI PEMBAYARAN KE EMAIL JIKA ANDA BUAT BAYARAN MENGGUNAKAN BANK LAIN.
Contoh :
TYPE : FN ono780@gmail.com CIMB RM25 13/06/10 4:56pm
dan hantar ke 0165854100


Terima Kasih.

Selamat Maju Jaya dan Good Luck

Saturday, November 20, 2010

Soalan Temuduga KPLI

SALAM

ANDA ingin LULUS MTEST + Temuduga KPLI 2011.  Saya ada BERITA BAIK ebook Panduan Temuduga + Panduan MTEST-INSAK KPLI 2011 kini berada di pasaran.
ANDA ingin mencari PANDUAN TEMUDUGA KPLI. 

Ebook ini mudah difahami dan disertakan dengan pelbagai tip yang berguna serta jawapan-jawapan bagi setiap soalan penemuduga yang sesuai dan relevan.  Anda kesuntukan masa dan tidak ada banyak masa untuk membaca semuanya.  Ebook Panduan Temuduga ini sangat sesuai.  

DIsini ada jawapannya anda hanya perlu menyumbangkan/membayar EBOOK Panduan Temuduga dan Panduan MTEST-Insak KPLI ini dengan harga yang paling rendah iaitu RM40 sahaja. 


MURAH KAN...jadi apa tunggu lagi....Dapatkan ebook ini dengan segera agar anda mendapat membuat persediaan sebelum dipanggil temuduga.  MASA tidak menunggu anda......Bertindaklah sekarang...


TAWARAN ISTIMEWA


SEKIRANYA ANDA INGIN MEMBELI EBOOK SECARA BERASINGAN HARGA ADALAH SEPERTI BERIKUT:-

Ebook Panduan temuduga KPLI 2011 - RM25

Ebook Panduan Mtest-Insak 2011 - RM25JIka anda ingin membeli

 PAKEJ Ebook Panduan MTEST-Insak + Ebook Panduan Temuduga KPLI= RM40


APA tunggu lagi sekiranya anda membeli Pakej Ebook KPLI Panduan MTEST- Insak + Panduan Temuduga
anda jimat RM10.  Apa tunggu lagi tempah dan beli sekarang....

Jika berminat sila

SILA BUAT PEMBAYARAN DI CIMB BANK
 
10050027773528
ARTINE MODI
* Sila email/sms butir pembayaran untuk proses penghantaran ebook*w
ARTINE MODI
JENIS BANK :
CIMB
NO AKAUN : 10050027773528
EMAIL : ono780@gmail.com
NO.TELEFON : 016-5854100 TYPE : FN <email> CIMB RM20 <tarikh> <masa>
dan hantar ke 0165854100
SERTAKAN BUKTI PEMBAYARAN KE EMAIL JIKA ANDA BUAT BAYARAN MENGGUNAKAN BANK LAIN.
Contoh :
TYPE : FN ono780@gmail.com CIMB RM25 13/06/10 4:56pm
dan hantar ke 0165854100


Terima Kasih.

Selamat Maju Jaya dan Good Luck


Soalan-soalan Temuduga KPLI yang menjadi soalan kegemaran penemu duga adalah diantaranya ialah:-

Soalan Temuduga Individu:-

1. Cerita latarbelakang anda secara ringkas?
2. Kenapa memohon KPLI?
3. Kenapa berminat menjadi Guru?
4. Sanggup kah dihantar di kawasan pedalaman Sabah atau Sarawak?
5. Apa kaitan kursus/program di U dengan kursus yang anda pohon sekarang contohnya pra-sekolah ?
6. Apa kelebihan anda sekiranya anda diberi peluang menjadi guru?
7. Apa sumbangan anda sekiranya anda menjadi guru?


Soalan Temuduga/Perbincangan kumpulan:-

1. Modal Insan
2. Buli di sekolah
3. Pengunaan Rotan di sekolah setuju atau tidak
4. Kes salah laku di sekolah.punca dan cara penyelesaian

sila sms:- 016-5854100


atau


sila email:- ono780@gmail.com

Sunday, November 7, 2010

SEMAKAN ONLINE TEMUDUGA KPLI AMBILAN JAN 2011

 SEMAKAN MTEST KPLI AMBILAN JAN 2011


http://kpli.moe.gov.my/tdjan2011/index.cfm

SALAM

ANDA ingin LULUS MTEST + Temuduga KPLI 2011.  Saya ada BERITA BAIK ebook Panduan Temuduga + Panduan MTEST-INSAK KPLI 2011 kini berada di pasaran.
ANDA ingin mencari PANDUAN TEMUDUGA KPLI. 

Ebook ini mudah difahami dan disertakan dengan pelbagai tip yang berguna serta jawapan-jawapan bagi setiap soalan penemuduga yang sesuai dan relevan.  Anda kesuntukan masa dan tidak ada banyak masa untuk membaca semuanya.  Ebook Panduan Temuduga ini sangat sesuai.  

DIsini ada jawapannya anda hanya perlu menyumbangkan/membayar EBOOK Panduan Temuduga dan Panduan MTEST-Insak KPLI ini dengan harga yang paling rendah iaitu RM40 sahaja. 


MURAH KAN...jadi apa tunggu lagi....Dapatkan ebook ini dengan segera agar anda mendapat membuat persediaan sebelum dipanggil temuduga.  MASA tidak menunggu anda......Bertindaklah sekarang...


TAWARAN ISTIMEWA


SEKIRANYA ANDA INGIN MEMBELI EBOOK SECARA BERASINGAN HARGA ADALAH SEPERTI BERIKUT:-

Ebook Panduan temuduga KPLI 2011 - RM25

Ebook Panduan Mtest-Insak 2011 - RM25JIka anda ingin membeli

 PAKEJ Ebook Panduan MTEST-Insak + Ebook Panduan Temuduga KPLI= RM40


APA tunggu lagi sekiranya anda membeli Pakej Ebook KPLI Panduan MTEST- Insak + Panduan Temuduga
anda jimat RM10.  Apa tunggu lagi tempah dan beli sekarang....

Jika berminat sila

SILA BUAT PEMBAYARAN DI CIMB BANK
 
10050027773528
ARTINE MODI
* Sila email/sms butir pembayaran untuk proses penghantaran ebook*w
ARTINE MODI
JENIS BANK :
CIMB
NO AKAUN : 10050027773528
EMAIL : ono780@gmail.com
NO.TELEFON : 016-5854100 TYPE : FN <email> CIMB RM20 <tarikh> <masa>
dan hantar ke 0165854100
SERTAKAN BUKTI PEMBAYARAN KE EMAIL JIKA ANDA BUAT BAYARAN MENGGUNAKAN BANK LAIN.
Contoh :
TYPE : FN ono780@gmail.com CIMB RM25 13/06/10 4:56pm
dan hantar ke 0165854100


Terima Kasih.

Selamat Maju Jaya dan Good Luck

Monday, November 1, 2010

Model Polya

lazada KLIK SAYA

GET STARTED NOW

Menurut Model Polya, penyelesaian masalah boleh dilaksanakan melalui empat peringkat iaitu, memahami dan mentafsir masalah, merancang strategi penyelesaian, melaksanakan strategi penyelesaian dan menyemak semula penyelesaian. Strategi pengajaran dihuraikan mengikut model Polya adalah seperti berikut :

1. Memahami dan Mentafsir Sesuatu Masalah
Pada peringkat ini, pelajar akan dibimbing untuk mengenal pasti kata-kata kunci dan menerangkan masalah. Pelajar juga hendaklah mengaitkan dengan masalah lain yang serupa dengan melukis gambarajah dan bertanyakan beberapa soalan.


2. Merancang Strategi Penyelesaian
Selepas pelajar memahami soalan tersebut, guru membimbing pelajar untuk merancang strategi yang sesuai dengan permasalahan yang diberikan. Terdapat beberapa jenis strategi penyelesaian masalah mengikut Polya. Antaranya ialah membuat simulasi, melukis gambarajah, membuat carta, mengenal pasti pola, cuba jaya, menggunakan analogi dan sebagainya.


3. Melaksanakan Strategi Penyelesaian
Sebaik sahaja strategi penyelesaian masalah dikenal pasti, pelajar akan melaksanakan strategi tersebut dengan menggunakan kemahiran mengira, kemahiran geometri, kemahiran algebra ataupun kemahiran menaakul


4. Menyemak Semula Penyelesaian
Akhirnya, pelajar boleh menyemak semula penyelesaian tersebut untuk menentukan sama ada jawapannya munasabah atau tidak. Di samping itu, pelajar boleh mencari cara penyelesaian yang lain atau membuat andaian serta membuat jangkaan lanjut kepada masalah tersebut.
STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH

Berikut adalah beberapa strategi-strategi penyelesaian masalah:

1. Permudahkan masalah
Kadang kala masalah yang diberikan terlalu rumit dan kompleks. Permudahkan masalah tersebut bermakna mewujudkan masalah yang serupa dengan menggunakan angka-angka yang berbeza dan mudah. Kemudian buatkan perbandingan dan akhirnya kita yang memperolehi jawapan.


2. Melukis Gambarajah
Dengan melukis gambarajah kita dapat melihat pergerakan masalah tersebut secara tersusun.


3. Memodelkan / Menjalankan simulasi / Melakonkan
Memodelkan atau menjalankan simulasi adalah strategi yang paling berkesan untuk melihat pola perubahan dan keseluruhan masalah dapat dihayati dengan jelas. Dengan menggunakan model konkrit, ianya mempermudahkan penyelesaian masalah tersebut.


4. Mengenal pasti pola
Dalam strategi ini pelajar perlu menganalisa pola dan membuat generalisasi berdasarkan pemerhatian mereka dan mengujinya dengan menggunakan data yang baru. Pola boleh wujud dalam bentuk gambar atau nombor.


5. Menyenaraikan / Menjadualkan secara sistematik
Jadual yang dibina seharusnya teratur dan tersusun agar maklumat dapat dilihat dengan cepat dan mudah. Graf juga boleh boleh digunakan untuk menunjukkan perhubungan di antara pembolehubah-pembolehubah.


6. Cuba Jaya
Strategi ini adalah cara termudah tetapi ianya memerlukan tekaan yang bijak dan penyemakan yang tersusun boleh membawa kepada jawapan atau penyelesaian.


7. Kerja ke belakang
Bekerja ke belakang antara strategi yang sesuai untuk menyelesaikan masalah ‘sequence’, pola, persamaan dan lain-lain.


8. Menaakul secara mantik
Pelajar menganalisa semua syarat-syarat dan memecahkan kepada bahagian-bahagian tertentu. Sebahagian daripada masalah itu boleh diselesaikan dengan penyelesaian bahagian-bahagian kecil yang akan digabungkan semula untuk membentuk penyelesaian masalah tersebut.


9. Menggunakan kaedah algebra
Kaedah algebra akan membentuk beberapa persamaan dan ia dapat membantu menyelesaikan masalah matematik tersebut.


KAEDAH MENJANA DUIT ONLINE YANG PALING BAIK DI DUNIA

                     KLIK
PENDAFTARAN PERCUMA

p/s: ketahui rahsia menjana duit secara global dan duit masuk dengan mudah RM masuk dan juga US masuk terus di akaun saya..saya sudah mencuba...anda bila lagi...pasti anda tidak akan menyesal.....senyum sahaja melihat akaun penuh dengan duit RMMMM...USSSS..... lazada

Saturday, October 23, 2010

Kursus Perguruan Lepas Ijazah Sekolah Rendah (KPLI-SR) Mod Latihan Perguruan Sepenuh Masa

Berikut adalah kesesuaian ijazah dengan bidang pengkhususan yang ditawarkan:
1. Kursus Perguruan Lepas Ijazah Sekolah Rendah (KPLI-SR) Mod Latihan Perguruan Sepenuh Masa
Bil
Kod Bidang Pengkhususan
Bidang Pengkhususan
Kesesuaian Ijazah
1.
A150M0000P (SJKC)
A160M0000P (SJKT)
Bahasa Melayu
1.
Ijazah Sarjana Muda Pengajian Melayu (UM)
Major : Kesusasteraan Melayu
Minor : Bahasa Melayu
2.
Ijazah Sarjana Muda Pengajian BahasaMelayu (USM)
Major : Pengajian Bahasa Melayu
Minor : Pengurusan
3.
Ijazah Sarjana Sastera (USM)
Major : Pengajian Bahasa Melayu
Minor : Komunikasi
4.
Ijazah Sarjana Muda Sastera (Bahasa dan Linguistik Melayu) (UPM)
Major : Bahasa dan Linguistik Melayu
Minor : Komunikasi
5.
Ijazah Sarjana Muda Sastera (UPM)
Major : Sastera
Minor : Bahasa Melayu
6.
Ijazah Sarjana Muda Sastera (UPM)
Major : Bahasa dan Linguistik Melayu
Minor : Pembangunan Keluarga
7.
Ijazah Sarjana Muda Sastera (UKM)
Major : Persuratan Melayu
Minor : Linguistik
2.
A110E0000P (SK)
A150E0000P (SJKC)
A160E0000P (SJKT)
Bahasa Inggeris
1.
Sains Kemanusiaan (Bahasa Inggeris dan Kesusasteraan) - UIA
2.
Bahasa Inggeris dan Kesusasteraan / Pengajian Inggeris - USM
3.
Bahasa Inggeris - UM
4.
Pengajian Inggeris - UKM
5.
Bahasa Inggeris (Major) dan Kesusasteraan Bahasa Inggeris (Minor) - UPM
3.

A110C0000P (SK)
Bahasa Cina   Bidang Bahasa
Bahasa Cina (Major) / Bahasa Tionghua (Major) / Chinese Studies / Chinese and Management Studies
4.
A110T0000P (SK)
Bahasa Tamil
Bidang Bahasa
Bahasa Tamil (Major) / Pengajian India (Major)
5.
A151M0000P (SJKC)
A161M0000P (SJKT)
Matematik
1.
Matematik / Permodelan Matematik / Statistik /Statistik Gunaan /Sains Pemutusan
2.
Matematik (Industri / Kewangan / Komputasi)
3.
Sains Aktuari - UKM
4.
Sains Gunaan (Matematik / Aktuari) - UTM
6.
A151S0000P (SJKC)
A161S0000P (SJKT)
Sains Animal Sc / Applied Chemistry / Applied Sc / Biochemistry / Biohealth Sc / Biological Sc / Biology / Biomedical Sc / Biomedicine / Bioscience / Chemical Sc / Chemistry / Dental Sc / Dental Surgeon / Doctor of Dental Surgeon / Doctor of Medicine / Doctor of Medicine (M.D) / Doctor of Veterinary Medicine / Ecology & Biodiversity / Genetic / Genetic & Molecular Biology ? health Physics / Industrial Chemistry / Industrial Physics / Material Sc / Medicine & Surgery / Microbiology / Optometry / Petroleum Chemistry / Pharmacy / Physics with Electronic / Science / Zoology
7. A157B0000P (SJKC)
A167B0000P (SJKT)
Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran
Biologi/ Bioperubatan Kejuruteraan/ Perubatan/ Sains Pertuturan/ Sains Audiologi, Terapi Cara Kerja/ Sains Kognitif/ Psikologi/ Biologi/ Psikologi Belia dan Pembangunan Komuniti/ Psikologi Kanak-kanak dan Keluarga/ Pendidikan Awal Kanak-kanak/ Psikologi Kaunseling/ Kejururawatan/ Bimbingan dan Kaunseling/ Prasekolah
8. A157D0000P (SJKC)
A167D0000P (SJKT)
Pendidikan Khas Masalah Pendengaran
9. A157L0000P (SJKC)
A167L0000P (SJKT)
Pendidikan Khas Masalah Penglihatan
10.
A156V0000P (SJKC)
A166V0000P (SJKT)
Pendidikan Seni Visual
1.
Sarjana Muda Seni Halus dgn Kepujian (Grafik Komunikasi) – (USM)
2.
Sarjana Muda Seni Halus dgn Kepujian (Reka Bentuk Teknologi Media Baru – (USM)
3.
Sarjana Muda Seni Halus dgn Kepujian (Reka Bentuk Produk) – (USM)
4.
Sarjana Muda Sastera dgn Kepujian Seni Halus – USM
5.
Sarjana Muda Seni Lukis dan Seni Reka dgn Kepujian (Seni Halus) – (UITM)
6.
Sarjana Muda Seni Lukis dan Seni Reka dgn Kepujian (Seni Reka Grafik) – (UITM)
7.
Sarjana Muda Seni Lukis dan Seni Reka dgn Kepujian (Seni Tekstil) – (UITM)
8.
Sarjana Muda Seni Lukis dan Seni Reka dgn Kepujian (Seni Reka Seramik) – (UITM)
9.
Sarjana Muda Seni Lukis dan Seni Reka dgn Kepujian(Seni Reka Fesyen) – (UITM)
10.
Sarjana Muda Seni Lukis dan Seni Reka dgn Kepujian (Seni Reka Logam Halus) – (UITM)
11.
Sarjana Muda Seni Lukis dan Seni Reka dgn Kepujian (Seni Reka Perindustrian) – (UITM)
12.
Ijazah Sarjana Muda Teknologi seni Visual dgn Kepujian – (UMS)
13.
Ijazah Sarjana Muda Sastera dgn Kepujian (Seni Kreatif) – (UMS)
14.
Ijazah Sarjana Muda Seni Gunaan dgn Kepujian (Seni Halus) – (UNIMAS)
11.
A156J0000P (SJKC)
A166J0000P (SJKT)
Pendidikan Jasmani
1.
Sains Sukan
i) Pengurusan
ii) Kejurulatihan
iii) Fisiologi Sukan
iv) Psikologi Sukan
2.
Sains Senaman dan Sukan
12.
A157K0000P (SJKC)
A167K0000P (SJKT)
Bimbingan dan Kaunseling
1.
Kaunseling (UM / UMT / UNIMAS / UUM / USIM)
2.
Psikologi Kaunseling (UMS)
13.
A157C0000P (SJKC)
A167C0000P (SJKT)
Pendidikan Pemulihan
1.
Ijazah Sarjana Muda Pengajian Melayu (UM)
Major : Kesusasteraan Melayu
Minor : Bahasa Melayu
2.
Ijazah Sarjana Muda Pengajian Bahasa Melayu (USM)
Major : Pengajian Bahasa Melayu
Minor : Pengurusan
3.
Ijazah Sarjana Sastera (USM)
Major : Pengajian Bahasa Melayu
Minor : Komunikasi
4.
Ijazah Sarjana Muda Sastera Bahasa dan Linguistik Melayu (UPM)
Major : Bahasa dan Linguistik
Minor : Komunikasi
5.
Ijazah Sarjana Muda Sastera (UPM)
Major : Sastera
|Minor : Bahasa Melayu
6.
Ijazah Sarjana Muda Sastera (UPM)
Major : Bahasa dan Linguistik Melayu
Minor : Pembangunan Keluarga
7.
Ijazah Sarjana Muda Matematik/ Matematik Industri/ Matematik
Kewangan/ Matematik Komputasi/ Pemodelan Matematik
8.
Memperoleh kepujian dalam mata pelajaran Matematik di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia
9.
Memperoleh kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia)
14.
A154K0000P (SJKC)
A164K0000P (SJKT)
Kemahiran Hidup
1.
Bidang Kejuruteraan
i) Kejuruteraan (Awam/Mekanikal/Elektrik/Elektronik/Mekatronik/Pembuatan/
Pembinaan/Pengeluaran/Pertanian/Mekanik/Automotif.
ii) Rekabentuk (Senibina/Industri/Produk)
iii) Teknologi Perabot

2.
Bidang Perniagaan
i) Pentadbiran Perniagaan*
ii) Pengurusan Perniagaan
iii) Perakaunan
iv) Perniagaan Tani
*Kecuali
-Pentadbiran Perniagaan(Pengurusan Sumber Manusia)
**Kecuali
-Perakaunan Sistem Maklumat
3. Bidang Pertanian
i) Bioindustri(Pertanian/Hortikultur/Landskap)
ii) Sains Pertanian/Perhutanan/Agroteknologi/Hortikultur
iii) Bioteknologi (Sains Pertanian)
iv) Senibina Landskap
15.
A157M0000P (SJKC)
A167M0000P (SJKT)
Pendidikan Muzik
1.
Seni Muzik Komposisi/ Seni Muzik Persembahan/ Seni Lukis/ Seni Reka/ seni Persembahan (Seni Layar) - UITM
2.
Seni Persembahan Muzik/ Seni Persembahan Drama/ Seni Persembahan Tari - UM
3.
Seni Muzik (Seni Persembahan dan Pedagogi)/ Sastera (Muzik)/ Arahan dan Seni Lakon – USM
4.
Persembahan Muzik - UPM
5.
Muzik - UNIMAS
6.
Pengajian Muzik/ Pendidikan Seni Kreatif - UMS
16.
A156C0000P (SJKC)
A166C0000P (SJKT)
Pengajian Sosial
1.
Sains Sosial (Antropologi & Dakwah) – UDM
2.
Pengurusan Hal Ehwal Antarabangsa/Pengurusan Awam/
Pengurusan Kerja Sosial – UUM
3. Sains Ukur & Geomatik – UiTM
4 Sastera (Geografi & Sejarah)/Sains Kemasyarakatan
(Antropologi/Sosiologi/Kerja Sosial – USM
5 Sosiologi & Antropologi/Geografi/Sejarah/Geologi/
Kerja Sosial – UMS
6 Sejarah & Tamadun/Sosiologi & Antropologi – UIA
7 Sains Sosial & Kemanusiaan (Antropologi & Sosiologi)/
Sains Sosial (Geografi/Sains Pembangunan/Kerja Sosial)/
Sastera (Sejarah)/Sains (Geologi/Sains Sekitaran) – UKM
8 Sains (Geologi – Geologi Gunaan/Geografi/ Sains &
Pengurusan Alam Sekitar)/Sastera (Sejarah/Pengajian
Kependudukan)/Kajian Asia Tenggara/Kejuruteraan
(Alam Sekitar) – UM
9 Pengajian Warisan – Universiti Malaysia Kelantan
10 Bacelor Sains (alam Sekitar)/Bacelor Pengurusan Alam
Sekitar – UPM
11 Sains Remote Sensing/Sains Geoinformatik – UTM
12 Kajian Khidmat Sosial/Pengajian Kerja Sosial – UNIMAS
IPTS/IPT Luar Negara (yang diiktiraf)
Geografi
Geoinformatik
Ilmu Kemanusiaan
Ilmu Kemasyarakatan
Sejarah
Sejarah & Tamadun
Sosiologi & Antropologi
Usuludin (Sejarah & Tamadun)
17.
A117P0000P (SK)
A157P0000P (SJKC)
A167P0000P (SJKT)
Prasekolah
Psikologi Belia dan Pembangunan Komuniti/ Psikologi Kanak-kanak dan Keluarga/ Psikologi Kaunseling/ Kejururawatan/ Sains Kognitif/ Psikologi/ Kaunseling/ Bimbingan dan Kaunseling/ Prasekolah/ Pendidikan Awal Kanak-kanak

2. Kursus Perguruan Lepas Ijazah Sekolah Rendah (KPLI-SR) j-QAF Mod Latihan Perguruan Berasaskan Sekolah (LPBS)
Bil
Kod Bidang Pengkhususan
Bidang Pengkhususan
Kesesuaian Ijazah
1.
A210A0000L
A215A0000L
A217A0000L
Bahasa Arab
Pendidikan Islam
Pendidikan Islam Pendidikan Khas j-QAF
1
Aqidah dan Dakwah
2 Aqidah dan Falsafah
3 Bahasa Arab
4 Bahasa Arab dan Peradaban
5 Bahasa Arab dengan Pendidikan
6 Dakwah dan Pembangunan Insan
7 Dakwah dan Pembangunan Sumber Manusia
8 Dakwah dan Pengurusan
9 Pengajian Islam dan Bahasa Arab
10 Pengajian Al-Quran dan Qiraat
11 Pengajian Al-Quran & Al-Sunnah
12 Pengajian Arab & Tamadun Islam
13 Pengajian Dakwah & Kepimpinan
14 Pengajian Islam
15 Pengajian Islam (Dakwah)
16 Pengajian Islam (Syariah)
17 Pengajian Islam (Usuluddin)
18 Pengajian Islam dan Pendidikan Bahasa Arab
19 Pengajian Islam dan Pengajian Melayu
20 Pengajian Islam dan Sejarah
21 Pengajian Islam dengan Teknologi Maklumat
22 Perbandingan Mazhab dan Hukum
23 Qiraat
24 Syariah dan Ekonomi
25 Syariah dan Pengajian Islam
26 Syariah dan Pengurusan
27 Syariah dan Pengajian Islam
28 Syariah dan Pengurusan
29 Syariah dan Politik
30 Syariah dan Undang-Undang
31 Tafsir
32 Tafsir dan Hadis
33 Tafsir dan Ulum Quran
34 Tahfiz Al-Quran dan Qiraat
35 Takhasus Qiraat
36 Tarbiah
37 Usuluddin
38 Usuluddin & Falsafah
39 Usuludin dan Perbandingan Agama

Monday, October 18, 2010

Register PayBox and I give you $50

Free register to get $50.   I give you $50....

CLICK HERE

PayBox


http://www.paybox.me/r/ono780

Saturday, October 16, 2010

BORANG PERMOHONAN KPLI 2011

SALAM

ANDA ingin LULUS MTEST + Temuduga KPLI 2011.  Saya ada BERITA BAIK ebook Panduan Temuduga + Panduan MTEST-INSAK KPLI 2011 kini berada di pasaran.
ANDA ingin mencari PANDUAN TEMUDUGA KPLI. 

Ebook ini mudah difahami dan disertakan dengan pelbagai tip yang berguna serta jawapan-jawapan bagi setiap soalan penemuduga yang sesuai dan relevan.  Anda kesuntukan masa dan tidak ada banyak masa untuk membaca semuanya.  Ebook Panduan Temuduga ini sangat sesuai.  

DIsini ada jawapannya anda hanya perlu menyumbangkan/membayar EBOOK Panduan Temuduga dan Panduan MTEST-Insak KPLI ini dengan harga yang paling rendah iaitu RM40 sahaja. 


MURAH KAN...jadi apa tunggu lagi....Dapatkan ebook ini dengan segera agar anda mendapat membuat persediaan sebelum dipanggil temuduga.  MASA tidak menunggu anda......Bertindaklah sekarang...


TAWARAN ISTIMEWA


SEKIRANYA ANDA INGIN MEMBELI EBOOK SECARA BERASINGAN HARGA ADALAH SEPERTI BERIKUT:-

Ebook Panduan temuduga KPLI 2011 - RM25

Ebook Panduan Mtest-Insak 2011 - RM25JIka anda ingin membeli

 PAKEJ Ebook Panduan MTEST-Insak + Ebook Panduan Temuduga KPLI= RM40


APA tunggu lagi sekiranya anda membeli Pakej Ebook KPLI Panduan MTEST- Insak + Panduan Temuduga
anda jimat RM10.  Apa tunggu lagi tempah dan beli sekarang....

Jika berminat sila

SILA BUAT PEMBAYARAN DI CIMB BANK
 
10050027773528
ARTINE MODI
* Sila email/sms butir pembayaran untuk proses penghantaran ebook*w
ARTINE MODI
JENIS BANK :
CIMB
NO AKAUN : 10050027773528
EMAIL : ono780@gmail.com
NO.TELEFON : 016-5854100 TYPE : FN <email> CIMB RM20 <tarikh> <masa>
dan hantar ke 0165854100
SERTAKAN BUKTI PEMBAYARAN KE EMAIL JIKA ANDA BUAT BAYARAN MENGGUNAKAN BANK LAIN.
Contoh :
TYPE : FN ono780@gmail.com CIMB RM25 13/06/10 4:56pm
dan hantar ke 0165854100


Terima Kasih.

Selamat Maju Jaya dan Good Luck

KALENDAR AKTIVITI PERMOHONAN KPLI 2011

KALENDAR AKTIVITI PERMOHONAN KPLI SR MOD SEPENUH MASA DAN KPLI j-QAF MOD LPBS
AMBILAN JANUARI 2011

Bil
Aktiviti
Tarikh
1
Iklan permohonan KPLI Ambilan Januari 2011.
10 Oktober 2010
2
Permohonan dibuka (Permohonan dibuat secara online).
Nombor PIN boleh didapati di Bank Simpanan Nasional seluruh negara.
11 Oktober 2010
3
Permohonan ditutup.
(Pindaan atau perubahan maklumat permohonan boleh dibuat sehingga tarikh tutup).
24 Oktober 2010
4
Semakan online nama calon yang berjaya menduduki Ujian MTeST.
08 November 2010
5
Ujian MTeST seluruh negara (Sila bawa Tiket Panggilan Ujian).
13 November 2010
6
Semakan online nama calon berjaya dipanggil temu duga.
(Pemohon yang berjaya dikehendaki mencetak Surat Panggilan Temu Duga, Borang Butiran Diri dan Helaian Pernyataan Hasrat melalui Internet).
03 Disember 2010
7
Temu duga KPLI Ambilan Januari 2011.
(Sila bawa bersama Surat Panggilan Temu Duga , Borang Butiran Diri dan Helaian Penyataan Hasrat yang dicetak melalui Internet yang telah dilengkapi).
13 hingga 24 Disember 2010
8
Semakan Tawaran calon berjaya ke Institut Pendidikan Guru (IPG).
(Calon boleh mencetak surat tawaran sementara melalui internet. Surat Tawaran Rasmi boleh didapati selepas melapor diri di IPG).
22 Januari 2011
9
Pendaftaran calon di Institut Pendidikan Guru.
(Calon yang melapor diri boleh mendapatkan Surat Tawaran Berkursus di Institut Pendidikan Guru yang ditetapkan selepas mendaftar).
31 Januari 2011

  Perhatian : Aktiviti dan Tarikh yang dinyatakan tertakluk kepada perubahan semasa.
DAPATKAN SEGERA PANDUAN LULUS UJIAN MTEST & TEMUDUGA SEBELUM TERLAMBAT..
HARGA EBOOK HANYA RM10.  TUJUAN SAYA HANYA INGIN MEMBANTU...PADA MEREKA YANG BERMINAT DALAM BIDANG PERGURUAN....

SALAM

ANDA ingin LULUS MTEST + Temuduga KPLI 2011.  Saya ada BERITA BAIK ebook Panduan Temuduga + Panduan MTEST-INSAK KPLI 2011 kini berada di pasaran.
ANDA ingin mencari PANDUAN TEMUDUGA KPLI. 

Ebook ini mudah difahami dan disertakan dengan pelbagai tip yang berguna serta jawapan-jawapan bagi setiap soalan penemuduga yang sesuai dan relevan.  Anda kesuntukan masa dan tidak ada banyak masa untuk membaca semuanya.  Ebook Panduan Temuduga ini sangat sesuai.  

DIsini ada jawapannya anda hanya perlu menyumbangkan/membayar EBOOK Panduan Temuduga dan Panduan MTEST-Insak KPLI ini dengan harga yang paling rendah iaitu RM40 sahaja. 


MURAH KAN...jadi apa tunggu lagi....Dapatkan ebook ini dengan segera agar anda mendapat membuat persediaan sebelum dipanggil temuduga.  MASA tidak menunggu anda......Bertindaklah sekarang...


TAWARAN ISTIMEWA


SEKIRANYA ANDA INGIN MEMBELI EBOOK SECARA BERASINGAN HARGA ADALAH SEPERTI BERIKUT:-

Ebook Panduan temuduga KPLI 2011 - RM25

Ebook Panduan Mtest-Insak 2011 - RM25JIka anda ingin membeli

 PAKEJ Ebook Panduan MTEST-Insak + Ebook Panduan Temuduga KPLI= RM40


APA tunggu lagi sekiranya anda membeli Pakej Ebook KPLI Panduan MTEST- Insak + Panduan Temuduga
anda jimat RM10.  Apa tunggu lagi tempah dan beli sekarang....

Jika berminat sila

SILA BUAT PEMBAYARAN DI CIMB BANK
 
10050027773528
ARTINE MODI
* Sila email/sms butir pembayaran untuk proses penghantaran ebook*w
ARTINE MODI
JENIS BANK :
CIMB
NO AKAUN : 10050027773528
EMAIL : ono780@gmail.com
NO.TELEFON : 016-5854100 TYPE : FN <email> CIMB RM20 <tarikh> <masa>
dan hantar ke 0165854100
SERTAKAN BUKTI PEMBAYARAN KE EMAIL JIKA ANDA BUAT BAYARAN MENGGUNAKAN BANK LAIN.
Contoh :
TYPE : FN ono780@gmail.com CIMB RM25 13/06/10 4:56pm
dan hantar ke 0165854100


Terima Kasih.

Selamat Maju Jaya dan Good Luck

 Untuk Permohonan KPLI JANUARI 2011:-


http://kpli.moe.gov.my/application_jan2011/mohon.html


untuk semakan mtest kpli ambilan jan 2011:-

http://kpli.moe.gov.my/mtest11/index.cfm

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...