Friday, February 3, 2012

Soalan-Soalan Temuduga Penolong Penguasa Kastam WK3-1

Penolong Penguasa Kastam

KLIK disini

<a href=http://www.kerja-kerajaan.com/index.php?ref=ono780><img src=http://www.kerja-kerajaan.com/images/468x60.gif></a>Temuduga Pembantu Penguasa Kastam bakal diadakan oleh SPA 16 Jun – 28 Jun 2013 ini. Memang ramai calon yang dipanggil menghadiri temuduga Pembantu Penguasa Kastam Gred W17 ini. Dalam seminggu dua ini, ramai bertanyakan pihak admin berkenaan soalan temuduga Penolong Penguasa Kastam ini.


Sedikit info berkenaan pengambilan calonyang memohon bagi jawatan Penolong Penguasa Kastam ini.
Dari info di atas, didapati memang ramai calon yang memohon jawatan ini, iaitu seramai 52,672 calon. Calon yang dipanggil hadiri temuduga adalah seramai 1149 orang. Manakala bilangan kekosongan jawatan adalah sebanyak 101 kekosongan saja, Dan calon simpanan sebanyak 100 tempat.
Memang ramai yang dipanggil, tapi kekosongan hanya 10% dari jumlah calon yang hadir temuduga bagi jawatan Penolong Penguasa Kastam ini.
Calon yang membuat persiapan awal, insyallah akan lebih bersedia dalam temuduga ini dan mampu menyumbang kejayaan kepada mereka.
Di bawah, sedikit tips dari admin untuk calon yang bakal menghadiri temuduga ini.
Anda baca saja info berkenaan jawatan ini di bawah:
KLIK disini


<a href=http://www.kerja-kerajaan.com/index.php?ref=ono780><img src=http://www.kerja-kerajaan.com/images/468x60.gif></a>


KLASIFIKASI : PERKHIDMATAN KEWANGAN
KUMPULAN PERKHIDMATAN : PELAKSANA
GRED GAJI/JAWATAN :
WK3-1
JADUAL GAJI :
T1:RM1410.00 – T20:RM4185.00
SYARAT LANTIKAN 1.
Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-
(a)
Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.
(Gaji permulaan ialah pada Gred WK3-1: T1); atau
(b) Sijil Tinggi Agama Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.
(Gaji permulaan ialah pada Gred WK3-1: T1); atau
(c) Diploma dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred WK3-1: T2).
SYARAT KELAYAKAN
BAHASA MELAYU
2. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.
SYARAT PENINGKATAN
SECARA LANTIKAN
3.
Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Pembantu Penguasa Kastam adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk peningkatan secara lantikan ke jawatan Penolong Penguasa Kastam Gred WK3-1, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:-
(a)
(i) mempunyai kelayakan di perenggan 1 di atas; atau
(ii) lulus Peperiksaan Khas; dan
(b) berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.
DESKRIPSI TUGAS 4.
(a) Menyediakan laporan-laporan harga serta menyelenggara doket-doket harga agensi, surat-surat pekeliling Jabatan, surat-surat jaminan bank.
(b) Membantu dalam tugas-tugas penjenisan barang-barang dan taksiran harga barang-barang bagi tujuan pungutan duti.
(c) Mengawal pergerakan barang-barang kedai-kedai bebas cukai, memproses permohonan-permohonan pengecualian dari perlesenan cukai jualan.
(d) Mengawal perolehan, penyimpanan serta pelupusan barang-barang rampasan dalam stor-stor pencegah.
(e) Menyemak invois-invois syarikat bagi menentukan peraturan-peraturan cukai jualan dipatuhi.
(f) Menyelenggara penyata-penyata bayaran cukai jualan/cukai perkhidmatan/kad-kad lejer bayaran-bayaran cukai pelesenan dan menjalankan tugas-tugas penguatkuasaan perkastaman yang lain.

Blog ini dipetik dari Blog kerja Kerajaan...

Saya salah satu pemnbeli ebook kerja kerajaan ini satu ketika dahulu....dan ebook ini sangat memberi manfaat dan memberi saya peluang saya dalam kerajaan..ebook ini sentiasa update mengikut keperluan semasa dan bagi yang anda yang tercari-cari tips serta panduan semasa temuduga ebook ini sangat sesuai untuk anda...untuk mendapatkan ebook kerja kerajaan ini anda cuma

KLIK disiniTIPS DAN PANDUAN TEMUDUGA PENOLONG PENGUASA KASTAM


<a href=http://www.kerja-kerajaan.com/index.php?ref=ono780><img src=http://www.kerja-kerajaan.com/images/468x60.gif></a>
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...